Home

 

Op de datum van de opening van de Ontmoetingskerk was er € 90.280,- binnengekomen voor de bouw van de Toren. Dat was zelfs meer dan voor de 15 meter toren nodig was. Dat was echter niet de eindstand, want ook daarna is er nog geld binnengekomen en blijft er nog wat geld binnenkomen, doordat er nog muziek-CD’s beschikbaar zijn. Zie onder ‘Acties’ en daaronder ‘Producten.

 

Toen de actie startte was het nog onzeker of de toren er wel zou komen en hebben veel mensen destijds bij hun schenking gesteld dat de gift bestemd was voor de toren of de herbouw van de kerk. Dat maakt het mogelijk om de meeropbrengst ten goede kan komen aan de kosten die voor de herbouw van de kerk zelf nodig zijn.

 

Het actuele bedrag dat is binnengekomen staat hieronder.

 

 

 

€90.640,-

22 November 2015

Rijsenhout en De Toren

 

Een dorp krijgt nog meer een zichtbaar hart als er een toren staat. De Toren verrijkt het dorp en symboliseert de verdere ontwikkelingen van Rijsenhout. Een toren dus voor het dorp. Lees meer..